Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 2 september 2010

Peak Oil, Bundeswehr och svenska valet

Från Moder Jords perspektiv ter sig den svenska valrörelsen som futtig och mycket kortsiktig. Både den borgerliga alliansregeringen och den rödgröna oppositionen hänger upp sina kampanjer på en förhoppning om att den ekonomiska tillväxten ska fortsätta. Inget tal om ändliga resurser eller Peak Oil här inte!
Alla politiker tror att de har en växande kaka att dela ut smulor från. I stället borde de förbereda väljarna på den krympande kaka som fossila energikällor och ändliga naturresurser utgör. Kan de alla – inklusive Miljöpartiet – vara okunniga om detta, förtränger de obehagliga sanningar också för sig själva eller för de folk bakom ljuset?
Inte så långt från de svenska makthavarnas salonger tänks det dock betydligt mer långsiktigt. Det gäller t ex den tyska krigsmakten – Bundeswehr. Der Spiegel har lyckats få fatt på en hemlig försvarsutredning som behandlar Peak Oil och vad den oundgängligen kommer att få för bistra konsekvenser framöver. Enligt utredningen inträffade Peak Oil 2010. Vi har alltså redan nått den punkt där hälften av världens oljetillgångar har utvunnits och förbrukats. Bara hälften återstår alltså och det är den hälft som är svårare och dyrare att utvinna än den första hälften. Samtidigt fortsätter efterfrågan att öka.
Några av de komplikationer som studien inom Bundeswehr pekar på är flera djupgående förskjutningar på den internationella politiska och ekonomiska arenan. Oljeproducerande länder som Iran, Irak, Saudiarabien och Ryssland kommer att flytta fram sina positioner på de oljekonsumerande ländernas bekostnad (USA-imperiets dagar är räknade). Motsättningarna mellan oljeimporterande länder kommer att skärpas på ett farligt sätt när produktionen minskar, konkurrensen ökar och priserna rakar i höjden. Allt mindre olja kommer att säljas på världsmarknaden och allt mer via bilaterala avtal mellan stater. Internationell handel och kommunikationer krymper drastiskt till följd av kraftigt stigande oljepriser. Importvaror chockhöjs och det globala ekonomiska systemet riskerar att kollapsa. Nationella regeringar tvingas införa planekonomi och ransoneringar och levnadsstandarden i industriländerna sjunker. Allt detta leder till politisk turbulens och kaos. Allt enligt Bundeswehr.
Håller också det svenska försvaret eller Totalförsvarets forskningsinstitut på med utredningar om hur Peak Oil kommer att påverka samhälle och ekonomi? Det borde de göra och svenska politiker borde upplysa väljarna om att vi på lång sikt måste skala ner vårt sätt att leva och krympa storleken på våra så kallade ekologiska fotavtryck. Vi måste bli sams med Moder Jord, så enkelt är det!