Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 30 december 2009

Global nedkylning?


Den som vill skaffa sig ett mer långsiktigt och historiskt perspektiv på klimatförändringarna ska absolut läsa boken Global nedkylning – Klimatet och människan under 10 000 år. Den är skriven av Fredrik Charpentier Ljungqvist som är doktorand i historia vid Stockholms universitet.
Efter att ha läst boken är man mycket medveten om att klimatet är dynamiskt och förändrar sig både ofta (historiskt sett) och kraftigt. Efter den senaste istidens slut har det varit såväl varmare som kallare perioder än nu och författaren ger många exempel på kulturer som påverkats kraftigt eller rent av gått under till följd av klimatförändringar; babylonier, romare, mayaindianer, nordiska bosättningar på Island och Grönland m fl. De flesta kulturer baserade på jordbruk får problem när växtzoner flyttar norrut eller söderut eller när det blir torka i stället för regn och tvärtom. Även om mänskliga aktiviteter delvis ligger bakom den pågående klimatförändringen så är orsakerna oftast betydligt mer komplexa och ännu inte fullt förstådda – jordbanan runt solen, solens aktivitet, föränderliga havsströmmar och vindar som förändras eller försvagas m m.
Att tro att vi människor med olika åtgärder kan sätta ett tak för klimatförändringen, t ex max två graders uppvärmning från nu, är ett uttryck för hybris förstår man när man läst denna bok. Det handlar mer om att kunna anpassa sig till förändringarna. Och få slut på rovdriften av naturen. De kulturer som klarat klimatförändringar sämst är de som har haft överbefolkning och missbrukat och överutnyttjat naturtillgångarna. Det gäller helt enkelt att avveckla industricivilisationen och bygga ett samhälle i harmoni och balans med Moder Jord. Och vi borde ha börjat i förrgår.