Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 31 juli 2010

Liv, död och visdom (2)

Efter att under ett par dygn ha observerat förhållandena på en akutvårdsavdelning på ett av våra större universitetssjukhus är det läge att orda något om det gemensamma, om det samhälleliga och om solidaritet och människovärde. Även om man kan vara kritisk till västerländsk sjukvård och dess brist på holistisk människosyn så kan den likväl vara en god hjälpare och lindrare när nöden är stor och den är det när alla behandlas lika och efter behov.
En anhörig fick köras i ilfart till akuten mitt i natten. Ambulansen kom på en kvart, vilket måste ses som uttryck för hög kvalitet med tanke på att larmet kom från rena landsbygden i Norduppland. Mottagandet på akuten var professionellt och effektivt. Personalen på akutvårdsavdelningen var empatisk, vänlig och noggrann – från läkare till undersköterskor. Undersökningarna var grundliga och inget lämnades åt slumpen. Specialister tillkallades och gjorde bedömningar. Det är precis så här man vill att akutvården ska fungera om man blir dålig.
Det viktigaste med den allmänna, den gemensamma sjukvården, är att man där bemöts som en medmänniska och medborgare och inte som en kund eller en klient. Så ska det naturligtvis vara: man tas om hand för att man är en medmänniska i nöd, för att man är medborgare i ett civiliserat samhälle. Man vill inte bli bedömd som en kund - ett begrepp som alltid utgår från betalningsförmåga och –vilja. Sjukhuset är ingen affär där man går in och pekar på vilka varor man vill ha eller vad man har råd med. I de flesta stater med utbyggda välfärdssystem har det sedan 90-talet skett en nedrustning och privatisering av det allmänna och i Sverige är denna rörelse i full spinn under den borgerliga alliansregeringen. Men att släppa in vinstintressen i sjukvården innebär att man urholkar synen på patienterna som medmänniskor och medborgare för att i stället definiera dem som kunder eller skattebetalare eller något annat särintresse. Det innebär att människovärdet urholkas och det innebär en uppluckring av det kitt som håller samman ett samhälle.
I det stora kosmiska kretsloppet ingår människan som en art bland många. Att inta sin rättmätiga plats i detta kretslopp innebär att man eftersträvar harmoni och balans inom samhället och mellan människorna och omgivningen. En allmän och gemensam sjukvård är en liten, men viktig byggsten i denna strävan efter harmoni och balans.