Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

söndag 11 juli 2010

Moder Jord tar lång tid på sig

På lång sikt kommer Moder Jord att läka de sår som mänskligheten tillfogar henne genom utsläpp i luft och vatten, giftspridning, skogsskövling, gruvdrift, asfaltering och byggnation i känsliga områden etc. Men Moder Jord har ett annat tidsperspektiv än människan och en läkning tar tid. Lakota-medicinmannen Archie Fire Lame Deer sa till mig för 30 år sedan att det är fullt möjligt att mänskligheten kommer att utplåna sig själv men Moder Jord kommer ändå att överleva och hela sig – något som gav honom hopp.
Hur lång tid kommer det att ta för naturen att återhämta sig efter det pågående oljeutsläppet i Mexikanska golfen? Ingen vet, men det står klart att det kommer att ta ett antal mänskliga generationer för att läka skadorna och återställa balansen. Kanske tar det flera hundra eller tusen år? Det är en fråga jag ställer mig efter att ha läst ett skakande reportage på al Jazira om effekterna av ett oljeutsläpp i Brasilien för tio år sedan – ett utsläpp som var oerhört mycket mindre än det nuvarande i Mexikanska golfen men som drabbade ett kustområde av liknande karaktär.
Guanabara Bay utanför Rio de Janeiro drabbades av ett utsläpp från en pipeline på sammanlagt 1,3 miljoner liter olja, kanske en fjärdedel av den dagliga utblåsningen i Mexikanska golfen. Nu besöker reportern Gabriel Elozondo området igen för att se vad som hänt med de viktiga mangroveskogarna. Och det han ser är skakande. Ingen synbar återhämtning har ägt rum under dessa tio år. Området består av en oljestinkande leröken och av mangroveskogen finns bara döda stubbar kvar. Ingenting växer här och det ser ut som en livlös planet i en främmande galax, skriver Elozondo. Han intervjuar lokala fiskare som före oljeutsläppet kunde få 100 kilo fisk och skaldjur om dagen i sina nät – idag är de glada om den kan få 10. Många fiskarter har helt försvunnit och majoriteten av de människor som kunde försörja sig på fisket har gett sig av för att hitta annan försörjning.
Ekosystemen återhämtar sig alltså mycket långsamt och kanske måste vi anlägga Archie Fire Lame Deers långsiktiga tankesätt för att kunna känna optimism.