Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

tisdag 6 juli 2010

Väpnad kamp och urfolk i Indien

Den maoistiska gerillan i Indien, även kallad naxaliter efter det område där de inledde sin väpnade kamp för över 40 år sedan, beskrivs av regeringen i New Delhi som det största interna hotet mot den indiska statsmakten. Gerillan har idag kanske 20 000 väpnade medlemmar och finns närvarande i minst sex delstater i centrala och östra Indien där den kontrollerar stora områden i den så kallade röda korridoren.
Den allra senaste tiden tycks striderna i området ha tilltagit. Gerillan har dödat ett stort antal poliser och polisen å sin sida sköt häromdagen ihjäl gerillans andreman, Azad, i delstaten Andhra Pradesh. Orsaken till att jag tar upp denna väpnade kamp på den här bloggen är att naxaliterna alltmer har utvecklats till ett pågående urfolksuppror. Den röda korridoren är inte bara hem för ett antal av Indiens åsidosatta urfolk, det är också ett område som är rikt på mineraler och där Indiens regering har ingått preliminära utvinningskontrakt med flera olika mineralföretag. En av striderna gäller en bauxitgruva i delstaten Orissa som hotar Dongria Kondh-folket, som jag tidigare skrivit om här . Andra strider gäller stålverk som Tata-koncernen vill bygga på jordbruksmark och flera kraftverksdammar. Gemensamt för alla dessa projekt är att de utgör ett direkt hot mot urfolken i området och att den indiska staten till varje pris vill driva på denna utveckling, och då är urfolken i vägen. Urfolken fördrivs från sina byar och tvångsförflyttas till så kallade strategiska byar av liknande slag som USA använde i Vietnamkriget. Över 600 byar har bränts ner, hundratals bybor har dödats och tusentals har flytt in i skogarna och anslutit sig till maoistgerillan.
Denna process skildras av bl a den indiska författaren Arundhati Roy i en lång artikel i Outlook India som hon skrivit efter att ha vistats hos gerillan i flera veckor. Roy berättar också om detta sammanväxande mellan maoistgerilla och urfolk i intervjuer på tv-kanalen Democracy Now! Dessa intressanta videoklipp finns på Youtube här och här. Också den svenska författaren Jan Myrdal (82!) har besökt gerillan i djungeln och skrivit en kort artikel i Folket i Bild. Rätt så fylligt material om detta indiska inbördeskrig finns också på BBC .
Arundhati Roy är mycket frispråkig i sin text och i intervjuerna. Hon anser att urfolken är utsatta för en regelrätt attack från storföretag understödda av den indiska regeringen som har satt in tusentals soldater mot gerillan i Operation Green Hunt. Roy säger sig vara chockad över vad hon sett av övergrepp mot urfolken under täckmantel av demokrati och utveckling. Hon ser visserligen en komplikation i maoistgerillans våldsromantik men säger nyktert att utan maoisterna skulle det inte finnas något urfolksmotstånd mot statens övergrepp. Gerillan har enligt Roy smält samman med urfolken (The maoists are tribal).
Vi känner igen mönstret från tidigare folkfördrivningar och folkmord på urfolk, t ex i USA. Men nu är omvärlden mer medveten om övergreppen. Vi kan inte låta Indiens regering fortsätta sina övergrepp mot urfolken!