Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 26 augusti 2010

Ekonomisk tillväxt eller fred med Moder Jord?

Det 21:a århundradets stora vänsterdebatt kan mycket väl komma att handla om ekonomisk tillväxt kontra en omdefinition av civilisationens värden. Det skriver den framstående vänsterfilosofen Immanuel Wallerstein i en text som återges av Energy Bulletin .
Utgångspunkten för Wallersteins resonemang är den debatt som har blossat upp i Latinamerika mellan den traditionella vänstern och den så kallade indigenista-rörelsen. (Jag har själv skildrat den tidigare här). Den traditionella vänstern som sitter vid regeringsmakten i länder som Brasilien, Venezuela och Ecuador satsar på ekonomisk tillväxt med hjälp av exploatering och export av naturresurser som olja. Genom ökad statlig kontroll över verksamheten ska tillväxten också komma de breda massorna till del och leda till ökat välstånd och social utjämning. Mot detta står indigenista-rörelserna som inte har ekonomisk tillväxt som primärt mål utan i stället talar om att sluta fred med Moder Jord, pachamama, och återskapa eller bevara ekologisk balans. De talar inte om att ”leva bättre” utan om att ”leva väl”.
Också i Bolivia under president Evo Morales kan man se en tilltagande konflikt mellan de makthavande socialisterna och radikala indigenistas – som i alla dessa länder beskylls för att gå den konservativa oppositionens och till och med USA:s ärenden. Dessa beskyllningar är rent demagogiska och gravt missvisande. En möjlig utväg ur detta predikament kan vara avtal av det slag som Ecuadors president Rafael Correa nyligen undertecknade med FN:s utvecklingsfond UNDP om att inte tillåta oljeborrning i nationalparken Yasuni i den nordöstra delen av landet. Det innebär att områdets urfolk lämnas ifred och att Ecuador får ekonomisk ersättning av en del industriländer som kompensation för den uteblivna oljeexporten (detta avtal skrev jag nyligen om här).
Immanuel Wallerstein finner konflikten mellan traditionell vänster och indigenistas mycket intressant. Här handlar det om fundamentala förhållningssätt, nämligen vilken ”annan värld” som vänstern egentligen vill ha: ”Är det en som grundas på ständig ekonomisk tillväxt, även om den är ’socialistisk’ och skulle höja realinkomsterna för folken i den globala södern? Eller är det vad en del kallar en förändring av civilisationens värdeuppfattningar, en värld av att leva väl, buen vivir?” Detta är ingen lätt debatt, konstaterar Wallerstein, som menar att den kommer att spridas från den latinamerikanska vänstern till Asien, Afrika och Europa.
Vi får hoppas att Wallerstein får rätt. När hörde någon senast en europeisk vänsterrepresentant tala om Moder Jords rättigheter?