Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 18 augusti 2010

Pakistans timmermaffia förvärrade katastrofen

Att översvämningarna i Pakistan slog till så snabbt – det talas om extremt snabbt stigande vattennivåer – berodde på att så mycket av landets skogar har avverkats. Landskapet förmådde inte absorbera de väldiga regnmängderna från den intensiva monsunen utan det mesta spolades iväg med Indus och dess biflöden.
al Jazeera kan man läsa en artikel under rubriken Timmermaffian förvärrade översvämningarna där företrädare både för myndigheter och miljöorganisationer är ense om att avskogningen är en starkt bidragande orsak till katastrofen. I området Malakand ska 70 procent av skogen ha avverkats illegalt mellan 2007 och 2009. Det skedde när talibaner kontrollerade området och ingick en ohelig allians med den så kallade timmermaffian för att få del av dess feta inkomster. Idag täcks bara 5 procent av Pakistans yta av skog.
Ett speciellt problem var allt det illegalt avverkade timmer som låg och väntade på att bli fraktat söderut. Det spolades helt enkelt med av de svällande floderna och slog sönder mängder av broar. Dessutom har timmerbrötarna fyllt upp flera dammar, t ex Turbeladammen, vilket också medverkar till att förvärra översvämningarna.
Till råga på allt har massvis med träd slitits loss av vattenmassorna vilket ytterligare decimerar skogarna. Chefen för Pakistans katastrofmyndighet säger till al Jazeera att en av landets viktigaste uppgifter framöver är att återplantera skog.
Moder Jord vill vara täckt av vegetation, skogar vill växa i mångfald och vatten vill strömma fritt. Det är förutsättningar för en dynamisk balans i landskapet.
När katastrofen väl har inträffat kan vi som har vårt på det torra naturligtvis bistå våra drabbade medmänniskor i Pakistan, t ex genom Läkare utan gränser som redan finns på plats.