Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 20 augusti 2010

Nytt hopp för Dongria Kondh

Det brittiska gruvbolaget Vedantas planer på att bryta bauxit vid det heliga berget Nyamgiri i den indiska delstaten Orissa har drabbats av ytterligare ett bakslag. Nu har en utredning från Indiens miljödepartement slagit fast att gruvplanerna är ett direkt hot mot överlevnaden för Dongria Kondh-folket.
Enligt Survival International anklagar den indiska regeringsrapporten Vedanta Resources för att ha brutit mot indiska lagar och för att man tillsammans med lokala myndigheter har förfalskat dokument om Dongria Kondh i ett försök att få igenom gruvplanerna. Rapporten slår fast att den planerade gruvan skulle få förödande konsekvenser för Dongria Kondhs kultur, religion och ekonomi. Att tillåta bauxitbrytning där skulle vara olagligt heter det. Det slutliga beslutet om gruvplanerna kommer att fattas av den indiska centralregeringen.
En bakgrund till gruvstriden i Orissa finns i en tidigare text på min blogg. Tidigare har den norska staten och Church of England sålt sina aktier i Vedanta i protest mot de kontroversiella gruvplanerna. Survival International driver kampanj mot gruvplanerna och för Dongria Kondh-folket. Den kan man stödja här .