Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

måndag 1 mars 2010

Indiskt heligt berg hotas av brittiskt bolag

I den indiska delstaten Orissa utspelar sig ett mäktigt drama. På ena sidan Dongria Kondh-folket som med alla medel är beredda att försvara det heliga berget Nyamgiri. På andra sidan det brittiska mineralbolaget Vedanta Resources som vill öppna ett jättelikt dagbrott i Nyamgiri för att bryta bauxit.
Det som Vedanta ser som en bauxitresurs värd två miljarder dollar är för Dongria Kondh ett berg där guden Niyam Raja håller till. På bergets sluttningar odlar de sina grödor och i dess skogar samlar de bär, frukter och annat. De kallar sig själva för Jharnia, forsarnas beskyddare. De ser som sin uppgift att skydda berget och dess livgivande floder.
Ett dagbrott skulle förstöra stora delar av Nyamgiri och dess skogar och utgör ett direkt och akut hot mot Dongria Kondh och deras livsstil. Bauxit används som råvara för aluminium och vid bergets fot har Vedanta byggt ett smältverk. Andra Kondh-grupper har tvångsförflyttats för att ge plats åt fabriken och drabbas nu också av dess utsläpp till luft och vatten.
Indiens högsta domstol har sagt OK till bauxitbrytning men den indiska centralregeringen har ännu inte sagt sitt. Som en direkt följd av Vedantas kontroversiella gruvplaner har den norska staten och Church of England sålt sina aktier i företaget. Survival International driver kampanj mot gruvplanerna och för Dongria Kondh-folket. Den kan man stödja här.
Artiklar om Dongria Kondh kan man hitta både hos Survival International och BBC .
Denna kamp pekar i blixtbelysning på bisarra drag i industricivilisationen. Den är villig att utplåna ett berg som utgör hem för en mångfald av växter, djur och människor för att tillverka aluminiumburkar att förpacka Coca Cola i. Jag hejar naturligtvis på Dongria Kondh och Niyam Raja.