Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 13 mars 2010

Svininfluensan – så skapades miljardvinster

Världshälsoorganisationens beslut i juni 2009 att klassificera svininfluensan som en pandemi av klass 6 ledde inte bara till panik världen över utan också till att läkemedelsbolagen gjorde extravinster på motsvarande 125 miljarder dollar genom vaccintillverkning och kraftigt ökad försäljning av Tamiflu. Det skriver den tyska tidningen Der Spiegel i artikeln Reconstruction of a Mass Hysteria - The Swine Flu Panic of 2009
Artikeln är en kristallklar genomlysning av de processer inom WHO som ledde fram till hysterin och vaccinationskampanjerna. På varje stadium valde WHO-ledningen bort alla scenarier utom de värsta. I detta var den ivrigt påhejad av läkemedelsindustrin. Flera ledande personer i WHO:s expertkommittéer var direkt avlönade av läkemedelsindustrin. De röster som påpekade att influensan föreföll att vara relativt mild tystades ner.
WHO:s huvudscenario var att drygt två miljoner människor skulle avlida i pandemin. Facit 2010 visar att det blev 16 500. I Tyskland spåddes 100 000 döda – det blev 240. I Polen, som till skillnad från Tyskland valde att inte köpa in något vaccin, skrivs dödssiffran till 170. Proportionellt något högre än för Tyskland men ändå betydligt lägre än vad den årliga influensan åstadkommer. Kritikerna har kallat WHO för World Hysteria Organisation och i detta fall kan man absolut ge dem rätt.
I den mexikanska byn La Gloria har man nu rest en liten staty över den då femårige pojke, Edgar Hernandez, som 2009 var det första konstaterade fallet av svininfluensan. Han kallades för Boy Zero och piggnade till efter fyra dagar med hög feber och muskelvärk. Och varför är Edgar intressant? Jo, för att han bor i en by som ligger granne med en jättelik svinfabrik som ägs av ett amerikanskt köttbolag och som levererar billigt fläsk till USA. Svinstallar av detta slag är stinkande virusfabriker och det var denna ovärdiga djurhållning som gjorde Edgar sjuk och WHO hysteriskt. Denna djurhållning är djupt oetisk och den borde naturligtvis avskaffas innan den föder fram de verkligt farliga virus som WHO fasar för. Men inte primärt för att den hotar oss själva utan för att den är ett övergrepp på våra medvarelser och på Moder Jord.