Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 12 mars 2010

Uranbrytning på g trots navajos nej

Ett steg närmare uranbrytning i Church Rock utanför Gallup i New Mexico. Så kan man sammanfatta utslaget i en federal appellationsdomstol i Denver. Med siffrorna 2-1 beslutade domarna att bolaget HRI – Human Resources Inc – får bryta uran utanför Church Rock i enlighet med det beslut som 1998 gavs av NRC – Nuclear Regulatory Commission, rapporterar Navajo Times.
Utslaget är ett bakslag för Navajo Nation som 2005 förbjöd all brytning och annan hantering av uran inom det stora navajoreservatet i Arizona, New Mexico och Utah. Church Rock ligger strax utanför reservatet på privatägd mark. Där bröts uran i ett stort dagbrott mellan 1960 och 1983 och där skedde 1979 ett jättelikt radioaktivt utsläpp när en avfallsdamm brast och flera hundra miljoner liter med förorenat vatten forsade ut i Rio Puerco.
Nu planerar HRI att bryta uran med en metod som kallas in-situ-leach som innebär att man under högt tryck pumpar ner kolsyrat vatten i de uranbärande berglagren. Uranet löser sig i vattnet som sedan pumpas upp igen. Uranet separeras och restvattnet pumpas sedan ner i grundvattnet igen.
Problemet är att bolaget inte kan lämna några garantier för att grundvattnet inte blir radioaktivt nedsmutsat. Och brytningen ska ske bara några kilometer från en av vattentäkterna i samhället Crownpoint. Den domare som ville underkänna HRI:s ansökan säger i sitt yttrande att de nära 1 000 navajoer som bor i närområdet kommer att utsättas för radioaktiva nivåer utöver de gränser som NRC själv satt upp och att det kommer att äventyra hälsa och säkerhet.
Domstolsutslaget innebär inte att det är helt klart att börja utvinna uran. En domstolsstrid återstår. Den gäller huruvida Church Rock juridiskt sett utgör en del av Indian Country och i så fall om Navajo Nations uranbrytningsförbud gäller också där. Men Denverdomstolens utslag är oroande och när det gäller uranbrytning är vi i en bemärkelse alla navajoer. Deras ställningstagande är klart: Uranet, det gula monstret, måste lämnas i marken!