Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

söndag 7 mars 2010

Isländsk magisk aikido

De alltmer förvirrade argument som jaktivrarna föreslår för att få skjuta varg och lo kan delvis vara ett resultat av de många ceremonier som har genomförts mot jakten, skrev jag igår. Ett annat exempel på ceremoniers betydelse kommer från Island där Asatroföreningen höll ceremonier för att skydda Island när finanskrisen bröt ut och landets Potemkin-banker föll handlöst och höll på att dra med sig hela det isländska folket ner i djupet.
Den gamla hederliga magin med nid riktades mot de nederländska och brittiska regeringarna för deras straffåtgärder och ekonomiska krav på Island. Uppenbarligen är magin verksam, säger allsherjargoði Hilmar Örn Hilmarsson . Den nederländska koalitionsregeringen har spruckit och den hårt ansatte Gordon Brown kan bara med möda klamra sig kvar vid makten – än så länge.
Jag kan inte undanhålla läsarna islänningarnas nid mot Gordon Brown – ett nid som osökt för tankarna till historiska nid av hög klass, som Egil Skallagrimssons berömda nidstång mot kung Erik Blodyx som ledde till att denne tvingades i landsflykt från Norge:
In London town, this lying clown,
our land he drowns in chatters,
Gordon Brown is going down,
his good renown in tatters.


I svensk tolkning:
I London lever en ljugarclown
Vårt land vill han dränka och splittra.
Men Gordon Brown han faller nu
Hans goda rykte i trasor ju.


Detta är inte svart magi. Det är magisk aikido – att hjälpa motståndaren att fälla sig själv med och av egen kraft.