Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 3 mars 2010

Klamath kan strömma fritt igen

Vatten är ett levande väsen som vill strömma fritt. Så enkelt är det, men otroligt många av världens strömmande vattendrag har underkuvats, dämts upp, stängts in och exploaterats av människan för att ge elektricitet och vatten till fabriker, industriellt jordbruk och växande städer. Många mäktiga och storslagna floder är idag starkt förorenade av utsläpp och når kanske inte ens fram till havet längre, men för Klamath i Oregon och Kalifornien har dock ett hopp om en bättre framtid tänts.
Efter att under 100 år ha varit utsatt för hårdexploatering genom kraftverksdammar och bevattningskanaler har nu avtal träffats om att riva dammarna och låta Klamath strömma fritt igen. Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger sa när avtalen undertecknades den 18 februari i Salem i Oregon: “Det är dags att säga ’Hasta la vista’ till Klamath-dammarna. Jag kan redan höra laxen ropa ’I’ll be back’”.
Och just laxens livsmiljö är kärnan i avtalen om Klamath. Floden har varit en av Kaliforniens rikaste laxälvar men alla dammar och de låga vattennivåer som jordbrukets konstbevattning orsakat har blivit ett reellt och akut hot mot laxstammen – och mot de indianfolk som lever på och av fisket (Karuk, Yurok och Klamath-folken).
Avtalen innebär att fyra dammar i flodens nedre lopp ska avlägsnas med början år 2020, att vattenflödena ska öka och att en miljard dollar ska satsas på att återställa livsmiljöer längs Klamath. Att dammarna avlägsnas innebär givetvis ett bortfall i elproduktion i Kalifornien, men kraftbolaget PacifiCorp går med på uppgörelsen eftersom alternativet vore en betydligt dyrare upprustning och modernisering av kraftverken och de gamla tillstånden för dammarna dessutom har gått ut. Böndernas organisationer har gått med på uppgörelsen eftersom den garanterar dem ett visst vattenflöde även i fortsättningen och innebär en lösning på deras långvariga vattenkonflikt med indianstammarna. Uppgörelsen måste godkännas i den amerikanska kongressen så ännu är inte allt i hamn.
”Förr var vårt folk friskt, floden var frisk och fisken var frisk”, sa Thomas O’Rourke, ordförande för Yurok-stammen, vid undertecknandet. ”När jag nu ser på floden ser jag att den är sjuk. Vi ska befria floden”.
Mer information om Klamath och uppgörelsen finns hos Klamath Restoration