Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 17 mars 2010

Stäm träff med Eldöga!

Vardagsekologi, självförsörjning, överlevnad. Det är ledorden för den sympatiska bloggen Eldöga/Backaberg som drivs av Linköpingsbon Jan Gustafson-Berge. Den handlar om ”odling, hantverk, konst, kurser och experimentell verksamhet”. Det innebär allt möjligt från hur man bygger en traditionell gärdsgård till hur man stickar en filt av restgarn. På sitt lågmälda men envetna sätt ägnar sig Gustafsson-Berge åt viktiga delar av det som jag kallar det stora återlärandet. Han vaskar fram, bevarar och utvecklar sådana färdigheter som kommer att bli oerhört viktiga i den energifattiga tid som väntar efter Peak Oil.
Förutom envetenhet har Gustafson-Berge en mjuk humor som kommer fram bl a i en text om hur han förgäves försökte få Åbro bryggeri i Vimmerby att byta ut plastetiketterna på sina returflaskor mot pappersetiketter. Han vill nämligen återanvända flaskorna själv till sitt eget hembryggda öl.
”Min huvudsakliga arbetsmetod är att lugnt, tålmodigt och med eftertanke jobba på med mina frågor, svar och projekt”, skriver Gustafsson-Berge i en text där han med förnöjelse konstaterar att hans blogg efterhand har fått allt fler besökare.
”I takt med situationens allvar har alltfler blivit verksamma, miljöfrågorna har mycket tydligare kommit upp på dagordningen och det händer mycket positivt bland väldigt många människor jorden runt. De stora strukturerna, den stora MASKINEN, de som idag styr och har makten över världen fortsätter dock som vanligt och kommer att driva utvecklingen mot en stor katastrof. Vi står verkligen inför ett mycket viktigt vägval. Vad väljer du? Vad gör du idag som kan medverka till att vrida utvecklingen åt ett annat håll?” frågar Gustafson-Berge.
Det är ju en fråga som bara kan besvaras i praktiken och varför inte besöka Eldöga för att få lite inspiration?