Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 23 mars 2011

Hopi ber för healing i Japan och för Moder Jord

De traditionella ledarna i Shungopavi, en av hopibyarna på Andra mesan, brukar sällan kommunicera med omvärlden men har med anledning av jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Japan skickat ut följande meddelande.
”Hopi ber för folket i Japan och för folk runt om i världen i den nuvarande krisen med en värld som är ur balans.
Vi befinner oss alla i en tid av stor förändring på Moder Jord och dessa händelser har förutspåtts av våra Äldste. Genom våra profetior och våra ceremonier vet vi att denna jords heliga land nu gråter. Våra barn riktar blickarna mot hopi för att balansera livet för deras framtid.
Våra Äldste har gett oss vägledning om hur vi ska ta oss igenom dessa förändringar. Mänskligheten väljer nu vilken väg allt liv ska ta och vi har vetat att den här tiden skulle komma.
Som hopi ber vi er att förena er med oss i bön för att balansera Moder Jord och allt liv. Vi tror att vi genom våra böner, och om vi ber med goda hjärtan som våra Äldste lärt oss, kan mildra följderna av dessa händelser.
Vi, hopi, förenar våra böner med Dalai Lamas och med människor från hela världen för att sända healing till Japan, jorden och allt liv. I denna förändringens tid uppmanar vi alla folk i världen att återvända till ett mer balanserat sätt att leva.
Det finns en väg för oss att följa som kan ta oss igenom denna förändringens tid. Vandra mjukt på jorden med respekt för henne och för allt liv. Återvänd till att förena våra hjärtan med hjärtat hos framtidens väg.
Förena era hjärtan med hopi och hedra vår Moder Jord genom att plantera trädgårdar och respektera vårt heliga liv som bringar regn och liv till kommande generationer.
Tack, och måtte goda saker hända i framtiden.
Lee Wayne Loamayestewa
Kikmongwi, ledare för Shungopavi”