Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 25 mars 2011

Tickande atombomb i Washington

Den plats i västvärlden som är mest radioaktivt förorenad ligger i delstaten Washington i nordvästra hörnet av USA, skriver Spiegel Online i ett skakande reportage. Det handlar om plutoniumfabriken i Hanford som togs i drift 1943 för att få fram material till det amerikanska kärnvapenprogrammet i andra världskrigets slutskede. Bland annat tillverkades den plutoniumbomb (Fat Man) som utplånade stora delar av Nagasaki den 9 augusti 1945 med plutonium från Hanford.
Som mest fanns nio reaktorer i drift i Hanford som försåg det amerikanska kärnvapenprogrammet med plutonium ända fram till 1988 då driften las ner. Sedan dess har arbetet med att sanera anläggningen pågått. Det gäller att ta hand om och oskadliggöra 240 000 kubikmeter högaktivt avfall, bl a i form av 100 000 utbrända bränslestavar som nu förvaras i provisoriska stålbehållare som läcker till omgivningen. Mark och grundvatten har förorenats i ett stort område och på sikt hotas livet i Columbia River av det radioaktiva giftet i form av uran, cesium, strontium, plutonium m fl.
52 byggnader på anläggningen är kraftigt kontaminerade. Ett område på 600 kvadratkilometer runt anläggningen anses obeboeligt. Saneringen är bara halvvägs – fyra av de nio reaktorerna har förseglats för ”slutförvaring”. Uppstädningen kostar två miljarder dollar om året och beräknas inte vara slutförd förrän år 2052 – 109 år efter att anläggningen startades!
Hälsoeffekterna för människor då? Hanford ligger i ett relativt glesbefolkat område men tre städer med sammanlagt 240 000 invånare ligger i närheten – Richland, Pasco och Kennewick. Spiegel beskriver dess invånare som de mest bestrålade i världen och rapporterar om missfall, fosterskador, sällsynta barnsjukdomar och märkliga dödsfall bland såväl människor som boskap. När plutoniumfabriken var i drift skedde både kontrollerade och okontrollerade radioaktiva utsläpp i atmosfären som kontaminerade mjölk, ägg, kött och grönsaker även i angränsande delstater som Oregon, Idaho och Montana.
Till råga på allt finns också en kärnkraftsreaktor på anläggningen. Den togs i drift 1984 och anses nu vara illa placerad med tanke på den risk för stora jordbävningar som finns i det här området. Reaktorn sägs kunna klara en jordbävning med styrkan 6,3, men det låter inte särskilt betryggande, eller hur? Spiegel beskriver hela anläggningen i Hanford som en tickande atombomb – och det utan att några olyckor egentligen inträffat där. Normaldrift helt enkelt. Vilket visar – precis som Folkkampanjen hävdade 1980 – att kärnkraften är livsfarlig.