Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

måndag 5 april 2010

Fransk uranbrytning – spåren förskräcker

I 40 år har det franska statsägda energibolaget Areva brutit uran i Niger – en tidigare fransk koloni men ”självständig” sedan 1960. Resultaten? I Frankrike: elproduktion i 58 kärnreaktorer. I Niger: enorm naturförstörelse, radioaktiva avfallshögar, förgiftat grundvatten, fattigdom, sjukdom och död. Uranet har dessutom skärpt konflikten i Niger mellan makthavarna i söder (som tillhör hausa-folket) och nomaderna i norr (som är tuareger).
Der Spiegel har på sin engelskspråkiga sajt ett gediget bildsatt reportage om den smutsiga uranbrytningen utanför staden Arlit i norra Niger och om den man – Almoustapha Alhacen – som leder kampen mot det franska bolaget. Alhacen har själv tidigare arbetat med uranbrytningen men blivit sjuk efter att ha andats in radioaktivt damm. Uranet bryts i ett öppet dagbrott och en gruva under jord och bedrivs med hjälp av drygt 2 000 anställda som arbetar med ingen eller undermålig skyddsutrustning. Många arbetare har fått lungcancer och avlidit eller tynat bort i andra svårdiagnosticerade sjukdomar.
De jättelika avfallsbergen i Arlit innehåller 35 miljoner ton gruvavfall som blivit kvar sedan uranet har lakats ur. I dessa otäckta högar finns fortfarande mängder av radium och thorium som kommer att avge radioaktiv strålning i tusentals år. Greenpeace gjorde i november 2009 mätningar i Arlit som visade på kraftigt höjda nivåer av radioaktivitet i både luft och vatten.
- Gruvorna har inte gett oss något, förutom strålning, som kommer att finnas kvar i tusentals år, säger Almoustapha Alhacen. Areva begår ett brott här. De tar vattnet och som ett resultat försvinner träd och växter. Det finns inget liv. Och för vad? För er energi.
Alhacen som framträtt i Tyskland, bland annat på Deutsche Banks stämma för att få stopp på tyska lån till Areva, uttrycker sympati för kampen mot kärnkraftverk och avfallslager i Europa men betonar att problemet måste angripas vid roten, nämligen uranbrytningen.
Exemplet Niger visar i blixtbelysning att råvaruexport för det mesta skapar fattigdom och annat elände och att uranet (det gula monstret enligt navajo) bör lämnas kvar i marken.