Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 16 april 2010

Traditionell visdom är kreativ

- Jag hoppas att traditionell visdom (indigenous knowledge) kommer att spela en stor roll för hur världen utvecklas. Det finns en växande rörelse bland urfolken för att låta alla andra ta del av deras kunskap och att det nu är dags för världen att få kännedom om dessa kunskaper.
Den som säger detta är Lloyd L Lee, en navajo som är verksam som lärare/forskare vid universitetet i Albuquerque, närmare bestämt på den institution som kallas Native American Studies. Jag träffar honom på hans lilla arbetsrum på det jättelika campusområdet i Albuquerque för att diskutera vad traditionell visdom är och hur den kan omsättas i dagens värld.
Traditionell visdom, urfilosofi, manifesteras på många olika sätt, som alla innebär att visdomsbäraren är aktiv i världen. Det kan vara i form av vävning och andra hantverk, muntligt berättande, initiationsceremonier för unga pojkar och flickor och i de större årstidsrelaterade ceremonierna. Kontentan är att visdomen ses som en process, som en livslång process, som har både en individuell och en gemensam, samhällelig, aspekt. Det handlar om att manifestera balans och harmoni både i individernas och samhällets liv.
- Ceremonierna som vi navajoer och andra urfolk fortsätter med görs för att bibehålla balansen på jorden. Klimatförändringar, jordbävningar, vulkanutbrott, kraftiga oväder är alla tecken på att jorden tar sig an stora utmaningar. Det är vårt ansvar som människor att hjälpa jorden med denna utmaning och inte förvärra den. Den filosofin tar sig inte bara uttryck i ceremonier utan också i vad vi gör vid sidan av, i gräsrotsorganisationer, genom att upplysa andra så att de ändrar livsperspektiv.
Hur definierar du visdom?
- Visdom handlar i grunden om kunskap genom erfarenhet, genom att leva livet, uträtta saker, lära sig saker och använda dem för att hjälpa andra, genom att undervisa, dela med sig av berättelser och vara kreativ.