Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 21 april 2010

Om de heliga bergens kunskap

San Francisco Peaks, eller Doko’oo’slid, som navajo kallar dem, ligger i nordöstra Arizona. Den högsta toppen är cirka 4 000 meter och nu i april ligger ganska mycket snö kvar däruppe. Jag betraktar det heliga berget från staden Flagstaff där jag intervjuar navajohistorikern Jennifer DenetdaleNorthern Arizona University.
- Genom hela livet och varje dag påminns jag på olika sätt om skönheten och innebörden i navajofilosofin, Sá’ah Naaghái Bik’eh Hózhóón, säger Denetdale mitt i en utläggning om kärnan i navajotänkandet och menar just den dagliga anblicken av de mäktiga bergen ovanför staden.
Doko’oo’slid är ett av ledarbergen i navajofilosofin. När de heliga varelserna drog sig tillbaka efter att ha formgett världen var San Francisco Peaks en av de platser som de valde att bege sig till.
- De heliga varelserna försvann aldrig, säger Denetdale. När de hade skapat den här världen, märkt ut gränserna för navajoernas land - Diné Bikéyah - och satt de fyra heliga bergen som väktare över detta land förklarade de att vi i fortsättningen inte skulle se dem i fysisk form igen. Men när vi betraktar bergen kommer vi att bli påminda om att de fortfarande finns här. När det är dags kommer vi att kunna återknyta till dem. Det är det som våra berättelser och sånger handlar om.
Kunskapen finns alltså närvarande i landskapet, för den som vill och kan återknyta till de heliga varelserna. Men hur ska människor i industricivilisationen som har tappat bort det allra mesta av traditionell kunskap och naturkontakt kunna återknyta till denna heliga kunskap?
- Ni måste skrapa under ytan efter berättelserna. Man vet aldrig vad man hittar förrän man har börjat leta.
Jag kommer genast att tänka på sångerna i Eddan som en hjälp för att återknyta till naturens kunskap, men då måste man gå under ytan också i Eddakvädena. Berättelser från skog och fjäll, gamla ordspråk, skrock och övertro - här borde finnas mängder av traditionell och djupgående kunskap. Det är bara att sätta igång. Visdomen finns där redan.
Och hur definierar då Jennifer Denetdale visdom?
- Att ta det man har i termer av kunskap, utbildning och andlighet och använda det för det gemensamma bästa.
Visdom innebär alltså att man är aktiv i världen?
- Det handlar väldigt mycket om att vara aktiv i världen.