Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 29 april 2010

Global rörelse för Moder Jord

Världen måste tänka om för att få slut på förstörelsen av planeten. Det är huvudtemat i den deklaration som antogs på Folkens världskonferens om klimatförändringar och Moder Jords rättigheter i Cochabamba i Bolivia i förra veckan. Det handlar om att återlära sig förfädernas principer och urfolkens förhållningssätt, kunskap och andlighet för att återfå förmågan att ”leva väl” i harmoni med Moder Jord.
15 000 delegater deltog i detta alternativa klimatmöte, men bland dem fanns bara 40 regeringar representerade – för det mesta på ganska låg nivå. Frågan är självfallet hur stor praktisk betydelse en sådan här konferens kan få när de verkliga makthavarna uteblev. Men det får säkert kreativa effekter att människor från många olika länder och kulturer med ett genuint intresse för Moder Jords harmoni och balans över huvud taget kommer samman. Hela slutkommunikén från konferensen finns på Censored News .
Mötet som inleddes med en traditionell K’oa, en ceremoni för Pachamama, riktade skarp kritik mot FN:s klimatkonferens i Köpenhamn och dess slutdeklaration. I Cochabamba pekades det kapitalistiska systemet ut som huvudorsak till klimatförändringarna. Detta systems principer om konkurrens, framsteg och gränslös tillväxt förvandlar allt till varor – vatten, jord, det mänskliga genomet, ja livet självt. Moder Jord reduceras till en råvarukälla. Antingen kan vi fortsätta längs kapitalismens väg med katastrofala följder eller välja en väg av harmoni med naturen och respekt för livet, där Moder Jord ses som ett levande väsen, sägs det i deklarationen.
Mötet fastslog att det är industriländerna som måste minska sina utsläpp allra mest och dessutom kompensera de fattiga länderna med överföring av tekniska kunskaper och resurser. Bland de många förslagen finns också ett om att inrätta en tribunal för klimaträttvisa som ska kunna döma och sanktionera de länder som skadar miljön mest.
Sist, men inte minst, uttalade sig mötet för att bygga en global folkrörelse för Moder Jord, bland annat för att trycka på för verkliga framsteg vid FN:s fortsatta klimatkonferens i Cancun i Mexiko i höst. För Pachamama – det är bara att sätta igång!