Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

tisdag 23 februari 2010

Att gödsla Moder Jord till döds

På 1970-talet blev Indien självförsörjande på livsmedel genom den så kallade gröna revolutionen som byggde på hårt driven växtförädling och massiva insatser av konstgödning och konstbevattning. Nu drygt 30 år senare ser vi effekterna: överanvändning av subventionerad konstgödsel har utarmat jordarna och skördarna krymper trots allt intensivare gödsling och bevattning. Indien måste åter importera vete och förra året steg livsmedelspriserna med 19 procent. Det framgår av en djuplodande artikel om det indiska jordbrukets problem i Wall Street Journal.
De indiska bönderna använder framför allt ämnet urea som till stor del produceras inom Indien och är kraftigt subventionerat. Konstgödseltillverkarna fick förra året statliga subventioner på motsvarande 150 miljarder kronor för att sälja urean med 50 procents rabatt till bönderna. Subventionssystemet ska förändras men gödseltillverkarna utgör en mäktig lobby som har stort inflytande i parlamentet och över regeringen och det handlar inte om några grundläggande förändringar.
Trots att bönderna överanvänder den billiga urean får Indien idag ändå lägre skördar per capita än grannländerna Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka och Kina. Man håller helt enkelt på att föröda det som biodynamikerna kallar jordens alstringskraft. Men den ”gröna” revolutionen föröder inte bara jorden utan också vattnet. Den massiva konstbevattningen har sänkt grundvattennivån kraftigt vilket kommer att få allvarliga konsekvenser på sikt.
- Jorden har blivit svagare och svagare under de senaste 10-15 åren. Vi måste använda mer och mer urea för att få lika stor skörd. Framtiden ser inte bra ut, säger en bekymrad bonde i Punjab till Wall Street Journal.
Jordbruk kan bara bedrivas med Moder Jord, inte mot Moder Jord. Ett uthålligt jordbruk måste till alla sina delar ingå i de naturliga kretsloppen.