Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 17 februari 2010

Bill Gates vill ha energimirakel

Att Microsofts grundare Bill Gates tillsammans med hustrun Melinda satsat tio miljarder dollar på vaccinationsprogram för barn i fattiga länder känner säkert de flesta till. Lika uppmärksammat har inte Gates tal vid förra veckans TED-konferens (Technology, Entertainment, Design) i Kalifornien blivit trots att han där förklarade att hans topprioritet nu är att minska världens utsläpp av växthusgaser till noll. Det måste enligt Gates ske senast 2050 och han ger forskarna 20 år att ta fram nya energilösningar och 20 år att genomföra dem.
Efter fiaskot med klimatkonferensen i Köpenhamn visar Bill Gates nu att han i alla fall tar ett större ansvar för världens öde än vad de politiska ledarna gör och här kan vi uppenbarligen räkna med att Gates-stiftelsen kommer att plöja in massor av forskningspengar. Världen behöver ett energimirakel, sa Gates bland annat. På olika alternativ- och Peak Oil-sajter analyserar man nu vad Bill Gates tal kan betyda, t ex Kjell Alekletts Energy Mix och AlterNet.
Helt klart är att Gates inte på något grundläggande sätt ifrågasätter den höga energiförbrukningen och det som orsakar den, nämligen industricivilisationens sätt att producera saker och ting, bedriva jord- och skogsbruk, transportera varor och människor och bygga städer. Han avvisar kol- och naturgas som energikällor och vill satsa på en kombination av sol, vind och kärnkraft. Även om hans tankar om kärnkraft handlar mycket om att återvinna uranbränsle ur det hittills producerade avfallet och utveckla nya ”snålare” reaktorer kan det vara dags att utfärda en allmän varning. Världens kommersiella och politiska elit kommer att göra allt de kan för att deras typ av samhällssystem ska överleva och där kommer planerna på kärnkraft att spela en allt viktigare roll. Barack Obama har just utfärdat statliga lånegarantier för de första nybyggena av kärnkraftsreaktorer i USA på drygt 30 år och i Sverige vill den borgerliga alliansen öppna för ny kärnkraft och uranbrytning.
Uranbrytning kan aldrig bli en del av de naturliga kretsloppen och vi måste se till att inga urangruvor öppnas i Sverige. Så enkelt är det!