Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 3 februari 2010

Klimatförändringen pågår - lär av urfolken!

– Världen måste anpassa sig till klimatförändringarna för de kan inte stoppas. Forskare och världsledare bör därför se mot urfolken. Det sa klimatforskaren Robert Corell till NRK Sámi Radio i anslutning till en föreläsning han höll vid Samisk Högskole i Kautokeino.
– Urfolk världen över har varit tvungna att anpassa sig till klimatförändringar förr, det rör sig om ett nedärvt motstånd. Samerna har mycket traditionell kunskap som man har byggt upp under generationer, till exempel om hur snön förändrar sig vid olika klimat. Det kan ge forskarna nya slutsatser och nya teorier, säger Robert Corell, verksam vid högskolan i Kautokeino.
Även om vi idag tvärt upphörde med alla utsläpp av koldioxid skulle de gamla utsläppen göra att haven fortsätter att stiga i 300 år. Vi bör självfallet försöka bromsa klimatförändringarna, säger Corell, men ännu viktigare är kanske att diskutera hur vi ska kunna anpassa oss till förändringarna, t ex hur renskötseln ska kunna anpassas till den nya situationen.
För samernas del finns t ex Ealát-projektet där forskare tillsammans med samer arbetar med att utveckla kunskap om hur renskötseln och andra inslag i det samiska livet kan anpassa sig till en ny vardag.
- Samerna har anpassat sig förr men utvecklingen nu sker mycket snabbare än förr, understryker Corell.
En vetenskaplig rapport om skyddet av barrskogarna i Nordamerika framhåller på liknande sätt urfolkens kunskaper om skogen som en viktig källa att ta del av. Conservation Value of the North American Boreal Forest from an Ethnobotanical Perspective heter rapporten. Ett referat finns här och hela rapporten kan du läsa här.
Rapporten beskriver den djupa botaniska och ekologiska kunskap som Kanadas urfolk har utvecklat under de tusentals år som de har använt barrskogarna som livsmedelsleverantör, apotek, skola och andligt centrum. Om klimatförändringarna är en del av problemet så är den biologiska mångfalden i det norra barrskogsbältet en viktig del av lösningen, heter det. Nu upptäcker alltså västerländska forskare att de som vet mest om skogarna och naturen överlag är de urfolk som fortfarande finns kvar och lever i dem. De har avkodat naturens budskap och nu börjar forskarna att avkoda urfolkens visdom som kan finnas utspridd i myter, berättelser, platsnamn etc. Visst är det hoppfullt!