Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

tisdag 12 januari 2010

Heliga klippmålningar skyddas för framtiden

De tusentals klippmålningarna i Nine Mile Canyon i centrala Utah kommer att skyddas för generationer framöver. Det är innebörden i ett avtal som har undertecknats i Salt Lake City mellan företrädare för federala och delstatsmyndigheter, miljöorganisationer, indianska företrädare och representanter för det energibolag i Denver som vill utvinna naturgas i närheten. Det är den tunga lastbilstrafiken från mineral- och energiutvinning i området som har rört upp mängder av damm som hotat klippmålningarnas överlevnad.
Nine Mile Canyon är drygt sex mil lång och innehåller omkring 10 000 klippmålningar. De har gjorts mellan år 700 och 1300 av det folk som kallas Fremont-folket som på den tiden levde i nuvarande Utah, Idaho, Colorado och Nevada. Fremont kan liksom Anasazi vara förfäder till dagens pueblofolk. Klippmålningarna som föreställer storhornade får, ugglor, ormar, jägare, krigare och människoliknande mytiska figurer samt en del mer abstrakta symboler ”upptäcktes” i slutet av 1800-talet och lockar en avsevärd turisttrafik som också dammar ner och underminerar målningarna.
Ursprungsfolk betraktar områden som Nine Mile Canyon som mycket heliga platser. Klippmålningarna innehåller berättelser från Drömtiden som också har budskap till dagens och morgondagens människor. Därför är det av yttersta vikt att dessa platser och bilder skyddas och bevaras.
Läs mer om avtalet på Native American Times
Läs mer om Nine Mile Canyon och se målningarna hos Nine Mile Canyon Coalition