Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 13 januari 2010

Skogen blir industrilandskap

Om fem eller tio år finns det antagligen ingen skyddsvärd skog kvar i Sverige. I framtiden kommer de flesta skogar att sakna stigar, och de fritt strömmande bäckarna är ersatta med grävda diken som dränerar skogens artrikaste miljöer. Det skriver två företrädare för Naturskyddsföreningen i Uppsala län i en välformulerad debattartikel i Upsala Nya Tidning.
Idag ingår nästan all skog i ett storskaligt industriellt skapat landskap med en monokultur ”där granarna står tätt uniformerade likt soldater i gruppkolonn och förkväver skogens mångfald av växter och djur, som ses mest som konkurrenter eller skadegörare”.
Debattartikeln utgår visserligen från situationen i Uppland men är allmängiltig. Så här beter sig det industriella skogsbruket överallt och sedan ganska många år. Alla som rör sig ute i skog och mark kan med egna ögon se hur skogarna försvinner och ersätts med industriplantager som är svåra att ta sig fram i och där man kan undra vart skogsrået tog vägen. Och från högsta håll – regering och Naturvårdsverket – stryps bidragen till bevarande av gammelskogar. Alltmer läggs över på ”frivilliga insatser” av skogsägarna, som ju nästan alltid väljer att hugga i stället för att bevara.
Många borde göra mer mot denna utarmning och förslumning av skogen. Nu!