Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

måndag 18 januari 2010

Det stora återlärandet

Två av mänsklighetens största utmaningar i början av det tjugoförsta århundradet är Peak Oil (alltså att vi har passerat eller är på väg att passera den punkt där mer än hälften av världens oljetillgångar har förbrukats och mindre än hälften återstår) och klimatförändringarna (klimatet är dynamiskt och har alltid förändrats men det som nu pågår är åtminstone delvis framkallat av människor och förbränningen av fossila bränslen, framför allt olja).
Peak Oil-skribenter i USA som James Howard Kunstler och Richard Heinberg brukar tala om nödvändigheten att ”downsize” och ”rightsize” USA och hela industricivilisationen, alltså krympa den och ställa saker och ting tillrätta så att mänskligheten kan leva på ett hållbart sätt i det stora kretsloppet.
En annan term som dyker upp är ”reskilling”, dvs att återlära kunskaper och förmågor som var levande och allmänt utövade i våra samhällen för bara några generationer sedan. Det handlar om praktiska kunskaper om hur man överlever i en värld med drastiskt minskad tillgång på lagrad energi och med betydligt mindre miljöpåverkan än dagens levnadssätt. Det handlar om att tillverka och laga vardagsföremål, att odla och lagra sin mat, att bygga, reparera och värma hus etc etc.
En mycket bra artikel om detta stora återlärande har Daniel Pargman, verksam vid KTH i Stockholm, skrivit på bloggen Life after oil och den finns även att läsa på Energy Bulletin . Pargman är också med och driver den svenska bloggen Efter oljan men där finns inte denna artikel. Och han är verksam med en eko-by i vardande i Skebokvarn, Änggärdets ekoenhet för ”hållbart välstånd”.
Ni som är intresserade av att delta i detta stora återlärande har också mycket matnyttigt att hitta hos Alternativ.nu – en sajt med praktisk kunskap om självhushållning. ”Vill du veta hur man sköter ankor, bygger hus, brygger öl, odlar potatis eller stickar raggsockar så finns här 20 000 hjälpsamma medlemmar att fråga om råd.” En annan bra sajt om självförsörjning och vardagsekologi är Jan Gustafson-Berges Backaberg/Eldöga.
En del av det stora återlärandet handlar ju om att återerövra uråldrig andlig kunskap och den som söker sådan bör titta in på min egen sajt norrshaman.