Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 23 januari 2010

Evo Morales välsignad av shamaner

Dagen innan Evo Morales formellt svors in för en ny period på fem år som Bolivias president välsignades han den 21 januari på traditionellt vis av aymarashamaner i det ceremoniella centret Tiwanaku vid Titicacasjön. De andliga ledarna bad ”Pachamama”, Moder Jord, att ge Morales styrka och visdom – precis som de gjorde när Morales inledde sin första presidentperiod 2006.
–Moder Jord, Fader Sol, vi ber om styrka och visdom för vår store ledare, sade den aymara-präst som ledde ceremonin.
Flera tusen människor hade samlats för ceremonin på den bolivianska högplatån och ropade Jallalla Tata Evo (Leve Fader Evo). En hundraårig aymarakvinna ledsagade Morales som var klädd i en vit tunika av lama-ull och en svart, broderad mössa. Han föll på knä flera gånger och blev överöst med blommor under sin vandring bland tempelruinerna.
- Vi behöver drömma, bröder och systrar, drömma med värdighet, frihet, drömma att de förtryckta ska få tillgång till utbildning, hälsovård och grundläggande service. Vårt stora ansvar är nu att fördjupa och accelerera de förändringar vi redan har sett i Bolivia, sa Morales som fått igenom en ny författning som ger landets drygt 30 urfolk ökade rättigheter och självbestämmande. Genom att öka den statliga kontrollen över gas- och oljeutvinning har Morales också kunnat sätta igång ambitiösa skol- och hälsoprogram – det senare inriktat mot gravida kvinnor och späda barn. Värt att notera är också att hälften av ministrarna i Morales nya regering är kvinnor. Unikt för Latinamerika. Avkoloniseringen av Bolivia gör framsteg.