Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 9 januari 2010

Delseger mot kolbrytning för hopi och navajo

En federal domare i Salt Lake City har annullerat tillståndet för Peabody Coal att fortsätta bryta kol i de jättelika dagbrotten vid Black Mesa i Navajo Nation i Arizona även efter år 2026 och så länge som det fanns kol kvar att bryta. Tillståndet som utfärdades av inrikesdepartementets Office of Surface Mining under George W Bushs sista dagar i presidentämbetet stred enligt domaren mot den federala miljölagen (National Environmental Policy Act).
Detta beslut är en viktig delseger för de organisationer bland hopi och navajo som har försökt få slut på rovdriften av det karga och undersköna landskapet vid Black Mesa. Jag har själv sett dessa jättelika dagbrott som har lett till sjunkande grundvattennivåer och föroreningar av luft, vatten och mark. Driften vid ett av de två dagbrotten har legat nere i ett par år sedan den enda avnämaren för kolet – Mojave-kraftverket i Nevada – lagts ner eftersom det inte klarade miljökraven. Men Peabody vill fortsätta brytningen och försöker hitta nya kolköpare. Domstolsutslaget sätter en rejäl käpp i hjulet för dessa planer och kan kanske vara startskottet för en omställning till grön energiproduktion i det soldränkta sydvästra USA.
- Beslutet är ett viktigt steg mot att återställa rättvisan för de urfolk som bor i området och har lidit under multinationella bolag som Peabody Energy, säger Wahleah Jones, navajo, i Black Mesa Water Coalition, en av de drivande organisationerna i motståndet mot kolbrytningen.
Läs mer på:
Center for Biological Diversity
Intercontinental Cry
Censored News