Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 30 januari 2010

Missbruk av vatten hotar industricivilisationen

De civilisationer som föregått den industriella har alla byggt på vatten och kontrollen av vatten och vattenflöden. Deras fall orsakades också av att de missbrukade vattentillgångarna. Även industricivilisationens kommande fall kan delvis förklaras av missbruk, vanskötsel, nedsmutsning, förgiftning och provokativt slöseri med de ändliga vattentillgångarna. Förutom Peak Oil, Peak Coal och klimatförändringar seglar även Peak Water upp som ett hot mot den livsstil som nu dominerar jordklotet.
Den skotske journalisten Alexander Bell har skrivit en bok som heter just Peak Water och som får en fyllig presentation i Irish Times.
Boken är en historisk genomgång av vattnets betydelse för mänskligheten, genom de stora civilisationerna fram till dagens industrisamhälle, vars industrier, jordbruk och allmänna livsstil konsumerar och förstör väldiga mängder vatten. Peak Water inträffar när samhällets ”behov” av vatten överstiger tillgången på användbart vatten.
Som extremexempel på slöseriet med vatten i dagens värld pekar Bell på Dubai och Las Vegas, båda två artificiella lyxstäder som har byggts på platser med små vattentillgångar. Dubai har världens högsta per capita-förbrukning av vatten. Städer som dessa bälgar i sig vatten för lyx och renlighet, och kommer att dö genom att de föröder sin omgivning (die by ecocide), skriver Bell.
Missbruket av vatten har redan idag medfört att stora floder som Colorado, Rio Grande, Gula floden och Yangtze åtminstone periodvis inte längre når havet. Vete-, ris- och majsproducerande områden i USA, Indien och Pakistan lider redan nu av vattenbrist och det är tveksamt om det i framtiden går att fortsätta med intensivt jordbruk där.
Bell understryker att verkligheten kräver att världen förändrar sin användning av vatten. ”Det kräver en ny sorts civilisation som bygger på globalt samarbete. Straffet om vi inte gör detta kommer att bli ett omfattande socialt kaos”.