Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 27 januari 2010

Traditionell kunskap och kvantfysik

Att bevara, skydda och tillämpa ursprunglig kunskap är en av de viktigaste frågorna i dagens värld, inte bara för urfolken utan också för oss i industriländernas kärnområden. Traditionell kunskap, som är av naturen och för naturen och som alltid uppstår i ett dynamiskt samspel mellan människa och övrig natur, har fått beteckningen Native Science. Gregory Cajete, tewa-indian från Santa Clara Pueblo i New Mexico och föreståndare för Native American Studies vid universitetet i Albuquerque har skrivit en hel bok på detta tema och med detta namn. Den har jag tidigare recenserat här.
Cajete är en av de akademiker med urfolkstillhörighet som medvetet och aktivt arbetar med att sammanfoga traditionell kunskap (indigenous knowledge) med vissa aspekter av västerländsk vetenskap, i synnerhet kvantfysik. Andra som arbetar med liknande avancerade tankeprojekt är navajoerna Nancy Maryboy och David Begay som bland annat ger kurser i traditionell astronomi vid universitetet i Flagstaff i Arizona och är aktiva i organisationen Indigenous Education Institute.
Som jag ser det befinner sig dessa personer i den absoluta täten när det gäller att utveckla ett nytt avancerat paradigm, en ny kosmologi för en ny värld. Nu sällar sig också inuiter i Kanada till detta pågående idéarbete genom att i Ottawa inrätta ett forskningscentrum, The Inuit Knowledge Centre, Inuit Qaujisarvingat, som ska kombinera inuitisk och västerländsk kunskap.
Avsikten är att hjälpa västerländska forskare att samspela på ett ändamålsenligt sätt med inuitiska samhällen och även ge inuiter tillgång till västerländska vetenskapliga system. På så vis vill inuiterna öka sitt inflytande i frågor som självstyre för de arktiska folken, resursanvändning och klimatförändringar. Inuitisk traditionell kunskap har ofta nedvärderats i arktisk forskning men den har ett eget berättigande och kan tillföra nytt djup och nya perspektiv. Det är dags för oss inuiter att ta ledningen över forskningen om vårt eget folk och vårt eget hemland, säger Mary Simon, ordförande för inuitorganisationen Inuit Tapiriit Kanatami.