Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 29 januari 2010

Upprop för Sveriges gammelskogar

Organisationen Skydda skogen har tagit initiativ till ett upprop med tillhörande namninsamling om att skydda Sveriges gammelskogar. Bakgrunden är det nuvarande skogsbrukets ensidiga inriktning på kalhyggen och plantering av monokulturer av gran och tall. Mångfalden i skogens liv är allvarligt hotat vilket får negativa effekter inte bara för de skogslevande arterna utan också för klimat, luft och vatten i stora områden. Biologisk mångfald ersätts av enfald och regering och skogsindustrin vill ytterligare intensifiera detta naturvidriga skogsbruk.
Detta vill nu Skydda skogen sätta stopp för. I uppropet till riksdagen som en stor grupp skogsforskare ställt sig bakom föreslås bland annat att 20 procent av Sveriges produktiva skogsareal ska skyddas, att anslaget till skogsskydd ska höjas kraftigt, att den fjällnära skogen ska bevaras och att skogsbruket i de produktiva skogarna måste bli mer varierat så att det kan bli långsiktigt hållbart.
Du kan skriva på uppropet här.