Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

lördag 9 januari 2010

2 500 språk kan försvinna

FN-organet Unesco bedömer att 2 500 av världens 6 000 språk kan försvinna under loppet av några få generationer. Om 100 år tror Unesco att bara vart tionde av dagens språk kommer att finnas kvar i levande form.
Uppgifterna om den minskande språkliga, och därmed också kulturella och andliga, mångfalden finns i Unescos senaste digitala språkatlas. I den förra atlasen från 2001 betecknades 800 språk som hotade. Problemen tilltar alltså. Bland de hotade språken återfinns de samiska.
- Vi ser lyckligtvis att interesset för det samiske språket har vuxit i vår egen generation. Om det fortsätter, så kommer i alla fall de starkaste samiska språken att överleva längre än 100 år, men att bevara alla de samiska språken är inte troligt, säger den samiske språkprofessorn Ole Henrik Magga till NRK Sameradio.
Nordsamiskan bedöms som hotad, lulesamiskan och sydsamiskan som allvarligt hotade och pitesamiskan som kritiskt hotad.
Ole Henrik Magga säger att språkatlasen gör folk medvetna om att det faktiskt finns en reell fara att samiskan ska försvinna och att det bör ge signaler till myndigheterna när det gäller skola och utbildning. Själv tror han att nordsamiskan säkert kommer att existera i ytterligare två-tre generationer eftersom språket fortfarande överförs till de nya generationerna men att framtiden därefter är osäker även för nordsamiskan.
Läs mer på Unescos hemsida.