Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

torsdag 14 januari 2010

Upprörande rapport om världens urfolk

Världens urfolk lever under ovärdiga förhållanden. De lever kortare, är fattigare, sjukare och i betydligt högre grad än andra offer för missbruk, kriminalitet och människorättsövergrepp. Det fastslås i en expertrapport från FN:s permanenta urfolksforum.
Det är FN:s första rapport om tillståndet för världens urfolk som utgör ungefär fem procent av världens befolkning. Publikationen heter The State of the World’s Indigenous Peoples och kan läsas i sin helhet hos Gáldu.
Rapporten visar att de usla förhållandena även gäller de urfolk som lever inom gränserna för rika länder som USA, Kanada och Australien i något som bör betecknas som ”inre” kolonier i imperiets hjärtland.
Ett av de största hoten mot urfolken i dagens värld är enligt FN-rapporten tvångsförflyttning från deras traditionella områden till följd av gruvbrytning, vattenkraftsutbyggnad och skogsskövling.
Rapportförfattarna betonar att urfolken måste återfå kontroll över sina landområden och att deras kulturella och andliga förhållningssätt till naturen är nyckeln till deras överlevnad som folk. Detta är också en garanti för att mångfalden i naturen kan bestå. FN drar här en alldeles korrekt slutsats: urfolkens överlevnad har betydelse för oss alla, för hela världen, för Pacha Mama, Moder Jord.
Läs mer på SR:s sameradio