Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 20 januari 2010

Indianer satsar på sol och vind

Indianfolken i sydvästra USA har varit utsatta för en kolonial utsugning av energiresurser efter andra världskriget. Utvinning av uran, olja, gas och kol har lett till väldiga sår i landskapet i framför allt New Mexico och Arizona. Radioaktiva och giftiga ämnen har spridits till luft och vatten och orsakat sjukdomar hos både människor och djur. Inte minst har de indianer som själva arbetat med uranbrytning, framför allt navajo, acoma och laguna drabbats hårt av cancer.
Uranbrytningen upphörde på 1980-talet och navajos stamråd har för all framtid förbjudit brytning och hantering av uran inom reservatet. Men fortfarande bryts kol i det jättelika dagbrottet utanför Kayenta och vid flera stora kolkraftverk som ligger i eller på gränsen till Navajo Nation i närheten av staden Shiprock. Elen skickas vidare till stora städer som Phoenix, Las Vegas och Denver och bara en liten del av förtjänsten kommer indianerna till del. Dessutom finns planer på att bygga ett nytt stort kolkraftverk söder om Shiprock i Navajo Nation. Stamrådet har godkänt planerna men en stark proteströrelse bland gräsrötterna har tills vidare lyckats bromsa planerna.
När man reser omkring i de karga och undersköna landskapen i Arizona och New Mexico frågar man sig varför det inte i stället för kolkraftverk står en massa vindsnurror och producerar el på indianreservaten, för där blåser det nästan alltid. Och varför ser man inga stora anläggningar med solpaneler för elproduktion? Det skulle ju kunna ge goda förtjänster till navajo, hopi, acoma och andra utan att föröda landskapet. Svaret stavas brist på kapital. Men nu har navajos stamråd beslutat att starta en fond för gröna jobb och har bildat en Green Economy Commission som ska försöka locka till sig gröna investeringar.
Glädjande nog börjar det också hända saker. Navajo Nation ska bygga en vindkraftspark med 48 turbiner utanför Flagstaff för 200 miljoner dollar. Den ska vara klar 2011, skriver Arizona Daily Sun. Och Jemez Pueblo utanför Albuquerque tänker satsa 22 miljoner dollar på en anläggning med nära 15 000 solpaneler som ska producera el för vidareförsäljning. Läs mer här. Alltid en början!