Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

onsdag 6 januari 2010

Svenska pengar till skogsskövling i Tasmanien?

I Tasmanien har 85 procent av urskogarna med eucalyptusträd huggits ner och förvandlats till papper som bland annat exporterats till Japan. Bara 13 000 hektar gammelskog återstår men hälften av dessa ska kalhuggas. Den som avverkar skogen är Australiens största skogsbolag Gunns Limited som trots hårt motstånd från Australiens miljörörelse nu också har fått tillstånd av delstatsregeringen att bygga en massafabrik i norra Tasmanien.
Själva tillståndsprocessen har kantats av korruption och politiska skandaler och miljöorganisationen The Wilderness Society beskriver massafabriken som en katastrof för Tasmaniens skogar och dess djurliv, för havet, fisket och luftkvaliteten i området, bland annat för att den tänker använda klor vid blekningen av massan.
Svenska intressen kan bli inblandade på flera sätt: Skogsbolaget Södra har som ett av flera internationella skogsbolag blivit inbjudet att delta i massafabriken och Nordea sägs överväga att gå in med lån i projektet (något som australiensiska banker tackat nej till).
The Wilderness Society har riktat en namninsamlingskampanj mot Södra och då fått en utfästelse om att bolaget inte kommer att gå in i ett projekt som klorbleker pappersmassan. När det gäller Nordea så har organisationen Avaaz dragit igång en namninsamlingskampanj för att få Nordea att inte ge lån till projektet. Mer om hur du kan bidra till försvaret av Tasmaniens gammelskogar och motståndet mot massafabriken hittar du hos Wilderness Society och Avaaza.