Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

fredag 15 januari 2010

Västvärlden medskyldig till Haitis lidande

De enorma konsekvenserna av jordbävningen i Haiti är en direkt följd av att Columbus år 1492 landsteg på ön. Århundraden av spansk, fransk och amerikansk kolonisering har utrotat ursprungsbefolkningen, tagit livet av tiotusentals afrikanska slavar, förött landets resurser och skapat fattigdom.
Att jordbävningen orsakar så väldig förödelse är en konsekvens av fattigdomen i Haiti. ”Skyll inte på tektoniska plattor. 99 procent av dödssiffran beror på fattigdom”, skriver Ted Rall i artikeln Haitian Earthquake: Made in the USACommon Dreams. Och varför blev Haiti så fattigt? Rall lägger huvudskulden på USA som ockuperade Haiti militärt mellan 1915 och 1934, tog kontroll över landets finanser och slog sönder landets självförsörjande jordbruk genom att dumpa amerikanska jordbruksprodukter. Dessutom backade USA upp kleptokratiska diktaturer, som familjen Duvalier.
För 20 år sedan var Haiti självförsörjande på ris. Idag kommer tre fjärdedelar av riset från USA. Livsmedelsimporten underminerade jordbruket och drev in mängder av utfattiga bönder till Port-au-Prince och andra städer som billig arbetskraft för USA-ägda kläd- och prylföretag. USA har aktivt bidragit till de förhållanden som gjort jordbävningen så katastrofal, skriver Kerry Trueman i artikeln Haiti: The Aid Masquerade.
Också Peter Hallward skriver i Our Role in Haiti’s Plight i The Guardian att det ”internationella samfundet” (läs den globala kapitalismen) är ansvarigt för de katastrofala effekterna och han pekar också på de internationellt påtvingade nyliberala nedskärningarna under de senaste decennierna som en viktig förklaring till att den haitiska staten är oförmögen att hjälpa sina egna medborgare.